Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (27)

 • 1.
  Eksperymentalne wyznaczenie charakterystyki przepływu i emisji związków toksycznych dla początkowego i zmodyfikowanego systemu spalania wirowego / Joanna Jójka (WIŚiE), Paweł Czyżewski (WIŚiE) // r1263_2020

  Raport z badań
 • 2.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora (zainstalowanego w SE Kędzierzyn z użyciem metod FDS, RVM i PDC) oraz sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Krzysztof Walczak (WIŚiE), Wojciech Sikorski (WIŚiE) // r1255_2020

  Raport z badań
 • 3.
  Raport nr 2020.07.08 z badań wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej (EA) na transformatorze typu TORc 16000/110 o numerze seryjnym 68163194545 oraz Raport nr 2020.07.24 z badań wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej (EA) na transformatorze typu TORc 16000/110 o numerze seryjnym 69163194546 / Wojciech Sikorski (WIŚiE) // r1242_2020

  Raport z badań
 • 4.
  Wpływ przepływów energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej na pracę sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV / Jerzy Andruszkiewicz (WIŚiE), Józef Lorenc (WIŚiE), Agnieszka Weychan (WIŚiE) // r1188_2020

  Raport z badań
 • 5.
  Badanie zawilgocenia metodami FDS, RVM i PDC autotransformatora AT1 zainstalowanego na stacji Janów / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Piotr Przybyłek (WIŚiE) // r1176_2020

  Raport z badań
 • 6.
  Badanie wibroakustyczne transformatora energetycznego oraz sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1171_2020

  Raport z badań
 • 7.
  Badanie wibroakustyczne transformatora energetycznego oraz sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1172_2020

  Raport z badań
 • 8.
  Badanie odpowiedzi dielektrycznej przekładnika prądowego 750kV, zainstalowanego na stacji energetycznej Widełka / Cyprian Szymczak (WIŚiE) // r1169_2020

  Raport z badań
 • 9.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora zainstalowanego w SE Kędzierzyn z użyciem metod FDS, RVM i PDC, dwóch transformatorów zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań w zakresie badań FDS izolacji głównej i przepustów oraz opracowanie raportu z badań. / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Wojciech Sikorski (WIŚiE) // r1313_2020

  Raport z badań
 • 10.
  Testy układu pomiarowego w atmosferze metanu oraz jego mieszanek / Rafał Ślefarski (WIŚiE), Michał Gołębiewski (WIŚiE) // r1132_2020

  Raport z badań
 • 11.
  Analiza przebiegu zdarzenia porażenia prądem elektrycznym / Krzysztof Siodła (WIŚiE), Ryszard Batura // r1118_2020

  Ekspertyza
 • 12.
  Badanie wibroakustyczne dwóch transformatorów energetycznych oraz wykonanie raportu z badań (wg zamówienia ZZ208815) / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1254_2020

  Raport z badań
 • 13.
  Badanie wibroakustyczne czterech transformatorów energetycznych oraz opracowanie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1088_2020

  Raport z badań
 • 14.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora AT1 (zainstalowanego w SE Janów) z użyciem metod FDS, PDC i RVM oraz opracowanie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1090_2020

  Raport z badań
 • 15.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora (zainstalowanego w SE Żydowo Kierzkowo) z użyciem metody FDS oraz opracowanie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1089_2020

  Raport z badań
 • 16.
  Protokół zdawczo – odbiorczy z pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego na terenie inwestycji budowlanej przy ul. Św. Wawrzyńca 11 (zespół mieszkaniowy Goplana) w Poznaniu w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia / Zbigniew Nadolny (WIŚiE) // r1139_2020

  Raport z badań
 • 17.
  Raport z badań próbki oleju pobranego z transformatora typu TAO 630/15,75 o numerze fabrycznym 132586 / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1038_2020

  Raport z badań
 • 18.
  Raport z pomiarów zawartości wody w próbkach materiałów celulozowych metodą Karla Fischera / Piotr Przybyłek (WIŚiE) // r1154_2020

  Raport z badań
 • 19.
  Verification of the concept of a backup power supply for Zalando Logistic Operation Center located in Gardno taking into account a protection against voltage peaks / Andrzej Kwapisz (WIŚiE), Krzysztof Szubert (WIŚiE) // r974_2020

  Ekspertyza
 • 20.
  Możliwości wykorzystania rozłączników SN do lokalizacji miejsca zwarcia w ciągach liniowych sieci średniego napięcia / Józef Lorenc (WIŚiE), Jerzy Andruszkiewicz (WIŚiE), Bogdan Staszak (WIŚiE), Bartosz Olejnik (WIŚiE), Adam Wiśniewski (WIŚiE) // r887_2020

  Raport z badań
 • 21.
  Recenzja ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Dariusza Szewczyka pt. „Badania niskoemisyjnego procesu spalania wysoko i niskokalorycznych paliw gazowych w wysokotemperaturowych komorach spalania urządzeń energetycznych” / Jarosław Bartoszewicz (WIŚiE) // r986_2020

  Recenzja
 • 22.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora (zainstalowanego w SE Wielopole) z użyciem metody FDS oraz opracowanie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Marek Pyszka (WIŚiE) // r853_2020

  Raport z badań
 • 23.
  Raport dla Fluenta AS Testy układu pomiarowego w atmosferze wodoru, etanu, metanu oraz ich mieszanek. / Rafał Ślefarski (WIŚiE), Michał Gołębiewski (WIŚiE) // r854_2020

  Raport z badań
 • 24.
  Pompa ciepła Calla Verde M 20 Comfort - opinia o innowacyjności / Robert Kłosowiak (WIŚiE), Wojciech Judt (WIŚiE), Bartosz Ciupek (WIŚiE) // r820_2020

  Opinia
 • 25.
  Raport z pomiarów zawartości wody w próbkach materiałów celulozowych metodą Karla Fischera / Piotr Przybyłek (WIŚiE) // r894_2020

  Raport z badań
 • 26.
  Dobór rezystorów w punkcie zerowym sieci SN, wyznaczenie nastaw zabezpieczeń oraz wytyczne działań w różnych stanach pracy dla sieci zasilanych z GPZ Krauthofera i GPZ Wawrzyńca / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Bogdan Staszak (WE), Bartosz Olejnik (WE), Aleksandra Schött (WIŚiE), Adam Wiśniewski (WE) // r559688_2019

  Raport z badań
 • 27.
  Możliwości nowoczesnych rozwiązań automatyki zabezpieczeniowej i sterowania w zakresie poprawy ciągłości zasilania / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Bogdan Staszak (WE), Andrzej Kwapisz (WE), Krzysztof Łowczowski (WE), Agnieszka Weychan (WE), Aleksandra Schött (WIŚiE), Bartosz Olejnik (WE), Adam Wiśniewski (WE), Dariusz Bąk (WE), Zofia Szymańska (WE), Krzysztof Walczak (WIŚiE) // r559354_2019

  Raport z badań