Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Learning the parameters of an outranking-based preference model with characteristic class profiles from large sets of assignment examples

Authors

Adam Szczepański (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Uczenie preferencji z dużych zbiorów przykładowych przydziałów do klas z wykorzystaniem relacyjnego modelu preferencji oraz charakterystycznych profili klas

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

27.06.2016