Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości mieszanin polimerowych w warunkach inwersji faz

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

144

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 782

Katalog on-line

to2005039991

Pierwsza recenzja

Stefan Jan Kowalski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.01.2005

Język

polski

Druga recenzja

Danuta Żuchowska

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

17.01.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.03.2005