Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka wskaźnikowej oceny zrównoważonego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Methodology of the sustainable resource management assessment with indicators use in a recycling company

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zrównoważony rozwój
  • zasób
  • zarządzanie
  • przedsiębiorstwo recyklingowe
EN
  • sustainable development
  • resource
  • management
  • recycling company
Streszczenie

PL Rozprawa obejmuje problematykę zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym, realizując strategię zrównoważonego rozwoju. Celem głównym podjętych badań było opracowanie metodyki służącej do oceny zrównoważonego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym. Wymagało to opracowania podstaw teoretycznych koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami. Opracowano system wskaźników, umożliwiający pomiar zrównoważonego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym. Przygotowano procedurę przeprowadzania oceny wskaźnikowej w przedsiębiorstwie recyklingowym w następujących wymiarach: zjawisko mierzone przez wskaźnik, filar zrównoważonego rozwoju oraz przedsiębiorstwo. Zaprojektowano procedurę wyznaczania rekomendacji w zakresie zarządzania zasobami z perspektywy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Metodyka została zweryfikowana empirycznie w wybranym przedsiębiorstwie recyklingowym. Metoda umożliwia pomiar, ocenę i doskonalenie zrónoważonego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym.

EN The PhD thesis covers the issues of sustainable resource management in a recycling company, implementing a sustainable development strategy. The main research objective was to develop a methodology for assessing sustainable resource management in a recycling company. In order to achieve the major objective, theoretical basis for the concept of sustainable resource management were required. A system of indicators was developed to measure sustainable resource management in a recycling company. There was prepared a procedure providing a sustainable resources management assessment in the following dimensions: the phenomenon measured by the indicator, the sustainable development pillar and the enterprise. There was desgned a procedure for making recommendations in the field of resource management from the perspective of implementing the concept of sustainable development. The methodology was verified empirically in a selected recycling company. The method makes it possible to measure, assess and improve sustainable resource management in a recycling company.

Liczba stron

237

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1904

Katalog on-line

to201899822

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Radosław Pytlak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

16.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Witkowski

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

16.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.04.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu