Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda zarządzania jakością zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The integrated marketing communication quality management method of an industrial company

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie
  • zarządzanie jakością
  • informacja
  • marketing
  • komunikacja marketingowa
EN
  • management
  • quality management
  • information
  • marketing
  • marketing communication
Abstract

PL Rozprawa swym zakresem obejmuje problematykę zarządzania jakością komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Celem głównym podjętych badań było opracowanie metody, która umożliwi sprawne zarządzanie jakością zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego. W rozprawie przedstawiono zasady i podstawowe operacje jakościowe oraz wyróżniki podejścia jakościowego w zarządzaniu. Przeprowadzono badania empiryczne i rozpoznano stan jakości informacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłowych. Opracowano model jakościowy zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego. Zaprojektowano cykl działań w metodzie zarządzania jakością zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego. W przedstawionej metodzie innowacyjnym rozwiązaniem jest integracja zasad i podstawowych operacji jakościowych, metod teorii szarych systemów, teorii relacji i regresji oraz teorii rozwiązywania zagadnień wynalazczych. Metoda umożliwia poznanie, projektowanie i kształtowanie jakości zintegrowanej komunikacji marketingowej w ujęciu całościowym.

EN The following PhD thesis includes the problematic aspects of quality management of marketing communication. The major research purpose was to develop a method which facilitates the efficient quality management of integrated marketing communication of an industrial company. The principles and fundamental operation of quality and the determinants of a qualitative approach in management were presented. Empirical research was conducted and the state of quality of the marketing information of industrial companies was identified. The qualitative model of integrated marketing communication was formulated. The cycle of method of quality management of the integrated marketing communication an industrial company activities was designed. The innovative aspect of the method is the application of the principles and fundamental operation of quality, methods of grey system theory and the theory of correlation and regression and the methods of the theory of inventive problem solving. The method introduced enables the recognition, designing and creating of the quality of integrated marketing communication in a holistic approach.

Number of pages

218

OECD domain

economy and business

KBN discipline

economics

Signature of printed version

DrOIN 1903

On-line catalog

to201899821

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Grudowski

Place

Gdańsk, Polska

Date

18.12.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Waldemar Jędrzejczyk

Place

Częstochowa, Polska

Date

23.11.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.03.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu