Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie interakcji dotykowej w rzeczywistości wirtualnej z zastosowaniem robota typu Delta

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Study of touch interaction in Virtual Reality using Delta robot

Language

polish

Keywords
PL
  • wirtualna rzeczywistość
  • interakcja dotykowa
  • system VR
  • urządzenia haptyczne
EN
  • virtual reality
  • touch interaction
  • VR system
  • haptic devices
Abstract

PL W pracy przedstawiono koncepcję, proces budowy oraz testy autorskiego systemu VR, bazującego na nowatorskim zastosowaniu robota typu Delta. Głównym zadaniem robota jest zachowanie zbliżone, ale alternatywne do funkcjonalności urządzeń haptycznych w zakresie symulowania kształtu wirtualnych obiektów. Przygotowane rozwiązanie integruje robota o równoległej strukturze kinematycznej z niskokosztowym sprzętem VR przeznaczonym do wizualizacji (hełm wizyjny) i śledzenia pozycji obiektów rzeczywistych (optyczny system śledzenia), a także zapewnia manipulację fizycznymi modelami (reprezentującymi dane cyfrowe). Koncepcja systemu zakłada jego zastosowanie do wirtualnego kursu ukierunkowanego na nabycie kompetencji z zakresu wykonywania ręcznych zadań proceduralnych - jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na niskokosztowe systemy do szkoleń przemysłowych.

EN Doctoral thesis presents the concept, design process and testing of the new VR system based on the innovative application of the Delta robot. The main task of the manipulator is to maintain a functionality of haptic devices in the field of simulating the shape of virtual objects during interactive simulations in a similar but an alternative way. Prepared solution integrates robot with a parallel kinematics with low-cost VR devices for projection (Head Mounted Display) and real-object tracking (optical tracking) and also manages physical models representing digital data. The concept of the system implies applying it to a virtual training aimed at acquiring the competence to perform manual procedural tasks as a response to the growing demand for low-cost industrial training systems.

Number of pages

152

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1896

On-line catalog

to201899834

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Edward Chlebus

Place

Wrocław, Polska

Date

03.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mirosław Pajor

Place

Szczecin, Polska

Date

09.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.01.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: inżynieria produkcji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.