Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ infrastruktury drogowej na emisję spalin z pojazdów samochodowych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The impact of road infrastructure on exhaust emissions from motor vehicles

Language

polish

Keywords
PL
  • emisja spalin
  • RDE
  • obwodnice
EN
  • exhaust emission
  • RDE
  • bypass road
Abstract

PL Rozprawa stanowi nowoczesne ujęcie zagadnień związanych z oceną emisyjną istniejącej i nowo projektowanej infrastruktury drogowej. Przez odpowiednie ukształtowanie dróg oraz zaprojektowanie infrastruktury drogowej, możliwe jest ograniczanie negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko przez zapewnienie bardziej płynnego przejazdu. Jednym z czynników decydujących o podjęciu niniejszej tematyki było spostrzeżenie, że podczas wykonywania raportów oddziaływania środowiskowego na etapie planowania infrastruktury drogowej, używane są przestarzałe metody szacowania emisji, wykorzystujące nieaktualne współczynniki emisyjne. Podczas realizacji pracy wykorzystano nowoczesną aparaturę badawczą i symulacyjną. Pomiary emisji w warunkach ruchu drogowego, obecnie określane jako RDE (Real Driving Emissions), przeprowadzono z wykorzystaniem aparatury typu PEMS (Portable Emission Measurement System). Badania symulacyjne emisji związków szkodliwych spalin przeprowadzono używając oprogramowania PTV Vissim.

EN The dissertation is a modern approach to problems related to the ecological evaluation of the existing and newly-designed road infrastructure. By appropriate configuration of roads and design of road infrastructure, it is possible to reduce the negative environmental impact of vehicles by providing a smoother ride. One of the deciding factors for taking this topic was the observation that during preparation of environmental impact reports at the planning stage of new road infrastructure, there are used outdated methods for emissions estimation with outdated emission factors. During the execution of the work, modern research and simulation equipment was used. Measurements of exhaust emissions in traffic conditions, now referred as RDE (Real Driving Emissions), carried out using the PEMS equipment (Portable Emission Measurement System). Simulation studies of exhaust emissions were carried out using the PTV Vissim software.

Number of pages

112

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1823

On-line catalog

to20159037

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Miłosław Kozak

Place

Poznań, Polska

Date

28.02.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zbigniew J. Sroka

Place

Wrocław, Polska

Date

16.02.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.04.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.