Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda wyboru zmiennych miejsc składowania w magazynie

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The method of selection of variable places of storage in warehouse

Language

polish

Keywords
PL
  • lokalizacja
  • składowanie
  • magazyn
EN
  • localization
  • storage
  • warehouse
Abstract

PL Na poprawę efektywności procesów magazynowych wpływa między innymi rozmieszczenie asortymentu w strefie składowania. Rozmieszczenie towaru ma kluczowe znaczenie w dostarczaniu towaru. Decyzje dotyczące rozmieszczenia asortymentu w magazynie wpływają na wskaźniki i parametry realizowanego w nich procesu, np. czasochłonność. Celem było opracowanie metody rozmieszczenia towaru w magazynie sztukowym, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń składowania przy jednoczesnej minimalizacji kosztów transportu. Praca składa się z 7 rozdziałów. W części do rozdziału 4 przedstawiono analizę literatury z zakresu magazynowania. Obok podstawowych definicji zostały opisane metody rozmieszczenia towarów w magazynie sztukowym oraz przedstawiono kwadratowy problem przydziału wraz z metodami rozwiązującymi problem. Kolejne rozdziały stanowią część empiryczną. W tej części zawarto czynniki wpływające na rozmieszczenie. Opisano autorską metodę alokacji towaru wraz z modelem matematycznym. Umieszczono również w tej części model aplikacyjny i weryfikację modelu.

EN The allocation of goods in the storage area influences the improvement of the efficiency of warehouse processes. The allocation of goods is also important in the delivery of goods throghout the supply chain. Decisions related to the allocation of goods in the warehouse affect the index and parameters realized in one process, eg. time-consuming. The aim has been to develop a method of assignment of goods in the warehouse to maximize storage space while minimizing transportation costs. PhD thesis consists of 7 chapters. The analysis of the literature in the field of storage has been presented in the part of chapter 4. It describes the basic definition and the methods of allocation of goods in warehouse. It presents a quadratic assignment problem with the methods of the problem solvers. The next chapters are an empirical part. These chapters present the factors affecting the arrangement of goods in warehouse. The author describes the method of allocation of goods with a mathematical model. The model application and verification of the model have also been placed in this part.

Number of pages

122

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1810

On-line catalog

to20179053

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Leszek Kiełtyka

Place

Częstochowa, Polska

Date

29.12.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Radosław Pytlak

Place

Warszawa, Polska

Date

30.01.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.02.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.