Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka modelowania zakłóceń procesów logistycznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Methodology of modeling disturbances of logistics processes

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • procesy logistyczne
  • zakłócenia
  • modelowanie
EN
  • logistics processes
  • disturbances
  • modelling
Streszczenie

PL Głównym celem pracy jest opracowanie metodyki modelowania zakłóceń procesów logistycznych sklasyfikowanych ze względu na podmiot odpowiedzialny za ich wystąpienie wraz z określeniem potencjalnych skutków ich wystąpienia. Dla kilku wybranych zakłóceń opracowano szczegółową metodykę modelowania z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim. W celu weryfikacji metodyki modelowania zakłóceń zbudowano model symulacyjny przedstawiający proces logistyczny z uwzględnieniem zaprojektowanych zdarzeń niepożądanych. Model systemu logistycznego uwzględnia procesy wykonywane w punkcie załadunku oraz rozładunku, a także proces transportu zewnętrznego.

EN The main objective of the dissertation is to develop the methodology of modelling disturbances in logistics processes classified according to the subject responsible for their occurrence and to determine their potential outcome. For a few selected disturbances, the detailed modelling methodology has been developed with use of FlexSim simulation software. In order to verify the methodology of modelling disturbances, a simulation model has been created, which shows a logistics process taking into consideration the projected adverse events. The model of a logistics system takes into account processes performed at the loading and unloading point, as well as the internal transport service.

Liczba stron

215

Dziedzina wg OECD

inne nauki inżynieryjne i technologie

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1792

Katalog on-line

to201680816

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Grzegorz Bocewicz

Miejsce

Koszalin, Polska

Data

22.05.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Tomasz Nowakowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

20.05.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.06.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn