Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka modelowania zakłóceń procesów logistycznych

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of modeling disturbances of logistics processes

Language

polish

Keywords
PL
  • procesy logistyczne
  • zakłócenia
  • modelowanie
EN
  • logistics processes
  • disturbances
  • modelling
Abstract

PL Głównym celem pracy jest opracowanie metodyki modelowania zakłóceń procesów logistycznych sklasyfikowanych ze względu na podmiot odpowiedzialny za ich wystąpienie wraz z określeniem potencjalnych skutków ich wystąpienia. Dla kilku wybranych zakłóceń opracowano szczegółową metodykę modelowania z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim. W celu weryfikacji metodyki modelowania zakłóceń zbudowano model symulacyjny przedstawiający proces logistyczny z uwzględnieniem zaprojektowanych zdarzeń niepożądanych. Model systemu logistycznego uwzględnia procesy wykonywane w punkcie załadunku oraz rozładunku, a także proces transportu zewnętrznego.

EN The main objective of the dissertation is to develop the methodology of modelling disturbances in logistics processes classified according to the subject responsible for their occurrence and to determine their potential outcome. For a few selected disturbances, the detailed modelling methodology has been developed with use of FlexSim simulation software. In order to verify the methodology of modelling disturbances, a simulation model has been created, which shows a logistics process taking into consideration the projected adverse events. The model of a logistics system takes into account processes performed at the loading and unloading point, as well as the internal transport service.

Number of pages

215

OECD domain

other engineering sciences and technologies

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1792

On-line catalog

to201680816

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Bocewicz

Place

Koszalin, Polska

Date

22.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Nowakowski

Place

Wrocław, Polska

Date

20.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.06.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn