Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Architektury sprzętowo-programowe jako procesory kamer inteligentnych pracujących w sieciach automatycznego nadzoru

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Hybrid Architectures as Platforms for Smart Camera Based Automatic Surveillance System

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • FPGA
  • wizja komputerowa
  • nadzór wizyjny
  • kamery inteligentne
EN
  • computer vision
  • video surveillance
  • smart cameras
Streszczenie

PL W pracy doktorskiej zaproponowano ogólną architekturę logiczną i sprzętową kamery inteligentnej, która umożliwia realizację pogłębionego przetwarzania obrazu. Dedykowana jest dla heterogenicznych układów reprogramowalnych FPGA, które w swojej strukturze oferują logikę programowalną oraz osadzone, wysokowydajne rdzenie ogólnego przeznaczenia. Opisane rozwiązanie udostępnia moduły programowe i sprzętowe umożliwiające łatwe łączenie różnych akceleratorów sprzętowych, przeznaczonych dla szerokiego spektrum aplikacji, jednak w pracy przedstawiono rozwiązania związane z przetwarzaniem obrazów.

EN This doctoral dissertation proposes a general architecture for a smart camera, both for software and hardware parts, that enables the implementation of an in-depth image processing routines. It is dedicated to heterogeneous reprogrammable systems that contain both programmable logic resources and embedded, high performance, general-purpose cores in their structure. The described solution provides software and hardware modules, enabling easy connection of various accelerators, designed for a wide spectrum of applications. However, the thesis is focused on solutions designed for image processing.

Liczba stron

148

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2096

Katalog on-line

to2021500475

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Bogdan Kwolek

Data

14.05.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Okarma

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

29.04.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.10.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika