Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Architektury sprzętowo-programowe jako procesory kamer inteligentnych pracujących w sieciach automatycznego nadzoru

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Hybrid Architectures as Platforms for Smart Camera Based Automatic Surveillance System

Language

polish

Keywords
PL
  • FPGA
  • wizja komputerowa
  • nadzór wizyjny
  • kamery inteligentne
EN
  • computer vision
  • video surveillance
  • smart cameras
Abstract

PL W pracy doktorskiej zaproponowano ogólną architekturę logiczną i sprzętową kamery inteligentnej, która umożliwia realizację pogłębionego przetwarzania obrazu. Dedykowana jest dla heterogenicznych układów reprogramowalnych FPGA, które w swojej strukturze oferują logikę programowalną oraz osadzone, wysokowydajne rdzenie ogólnego przeznaczenia. Opisane rozwiązanie udostępnia moduły programowe i sprzętowe umożliwiające łatwe łączenie różnych akceleratorów sprzętowych, przeznaczonych dla szerokiego spektrum aplikacji, jednak w pracy przedstawiono rozwiązania związane z przetwarzaniem obrazów.

EN This doctoral dissertation proposes a general architecture for a smart camera, both for software and hardware parts, that enables the implementation of an in-depth image processing routines. It is dedicated to heterogeneous reprogrammable systems that contain both programmable logic resources and embedded, high performance, general-purpose cores in their structure. The described solution provides software and hardware modules, enabling easy connection of various accelerators, designed for a wide spectrum of applications. However, the thesis is focused on solutions designed for image processing.

Number of pages

148

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 2096

On-line catalog

to2021500475

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bogdan Kwolek

Date

14.05.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Okarma

Place

Szczecin, Polska

Date

29.04.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.10.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.