Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Algorytm harmonogramowania procesów zachodzących w organizacji wspomagany systemami informatycznymi

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Algorithm for Scheduling Processes in the Organization Supported by IT Systems

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
 • przepływ danych
 • informacja
 • teoria kolejek
 • podmiot gospodarczy
 • harmonogramowanie procesów
 • systemy informatyczne
EN
 • data flow
 • information
 • queueing theory
 • business entity
 • process scheduling
 • IT systems
Streszczenie

PL W pracy przedstawione są zagadnienia związane z opracowaniem metody służącej do uporządkowania przepływu danych w podmiocie gospodarczym przy wykorzystaniu diagramu przepływu danych i teorii kolejek. Celem pracy jest stworzenie algorytmu harmonogramowania procesów zachodzących w organizacji wspomaganego systemami informatycznymi. W pierwszym etapie pracy zostały przybliżone zagadnienia dotyczące metod zastosowanych w pracy oraz charakterystyki badanego podmiotu gospodarczego. W drugim etapie pracy podmiot gospodarczy został przeanalizowany przy pomocy teorii kolejek i diagramu przepływu danych. W trzecim etapie pracy autor skupił się na analizie i uporządkowaniu danych uzyskanych w podmiocie gospodarczym oraz na opracowaniu modelu matematycznego. W czwartym etapie pracy na podstawie wykonanych czynności sprecyzowano algorytm harmonogramowania procesów. W piątym etapie pracy algorytm harmonogramowania zastosowano w podmiotach gospodarczych działających w diametralnie innej branży.

EN The thesis presents aspects connected with the development of a method of arrangement of the flow of data through a business entity using a data-flow diagram and queueing theory. The objective of this thesis is to design a scheduling algorithm for processes inside a computer aided organisation. The first stage presented aspects related to the methods used for the purposes of the study and the profile of the investigated business entity. As part of the second stage, the queueing theory and a data-flow diagram were used to analyse the business entity. The third stage of the dissertation consisted of the analysis and arrangement of the data obtained from the business entity and development of a mathematical model. In the course of the fourth stage, the performed operations were used to define a process scheduling algorithm. As part of the fifth stage, the scheduling algorithm was applied for business entities operating in completely different industries.

Liczba stron

116

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2087

Katalog on-line

to2021500451

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Leszek Mindur

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

14.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Przemysław Niewiadomski

Miejsce

Poznań - Zielona Góra, Polska

Data

25.08.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.12.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości