Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Algorytm harmonogramowania procesów zachodzących w organizacji wspomagany systemami informatycznymi

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Algorithm for Scheduling Processes in the Organization Supported by IT Systems

Language

polish

Keywords
PL
 • przepływ danych
 • informacja
 • teoria kolejek
 • podmiot gospodarczy
 • harmonogramowanie procesów
 • systemy informatyczne
EN
 • data flow
 • information
 • queueing theory
 • business entity
 • process scheduling
 • IT systems
Abstract

PL W pracy przedstawione są zagadnienia związane z opracowaniem metody służącej do uporządkowania przepływu danych w podmiocie gospodarczym przy wykorzystaniu diagramu przepływu danych i teorii kolejek. Celem pracy jest stworzenie algorytmu harmonogramowania procesów zachodzących w organizacji wspomaganego systemami informatycznymi. W pierwszym etapie pracy zostały przybliżone zagadnienia dotyczące metod zastosowanych w pracy oraz charakterystyki badanego podmiotu gospodarczego. W drugim etapie pracy podmiot gospodarczy został przeanalizowany przy pomocy teorii kolejek i diagramu przepływu danych. W trzecim etapie pracy autor skupił się na analizie i uporządkowaniu danych uzyskanych w podmiocie gospodarczym oraz na opracowaniu modelu matematycznego. W czwartym etapie pracy na podstawie wykonanych czynności sprecyzowano algorytm harmonogramowania procesów. W piątym etapie pracy algorytm harmonogramowania zastosowano w podmiotach gospodarczych działających w diametralnie innej branży.

EN The thesis presents aspects connected with the development of a method of arrangement of the flow of data through a business entity using a data-flow diagram and queueing theory. The objective of this thesis is to design a scheduling algorithm for processes inside a computer aided organisation. The first stage presented aspects related to the methods used for the purposes of the study and the profile of the investigated business entity. As part of the second stage, the queueing theory and a data-flow diagram were used to analyse the business entity. The third stage of the dissertation consisted of the analysis and arrangement of the data obtained from the business entity and development of a mathematical model. In the course of the fourth stage, the performed operations were used to define a process scheduling algorithm. As part of the fifth stage, the scheduling algorithm was applied for business entities operating in completely different industries.

Number of pages

116

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2087

On-line catalog

to2021500451

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Leszek Mindur

Place

Wrocław, Polska

Date

14.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Przemysław Niewiadomski

Place

Poznań - Zielona Góra, Polska

Date

25.08.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.12.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.