Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Emisja czastek stałych z silników pojazdów pozadrogowych z użyciem retrofittingu w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Particulate matter emission in real operating conditions from non-road vehicle engines after retrofitting

Language

polish

Keywords
PL
  • emisja
  • pojazdy pozadrogowe
  • cząstki stałe
  • retrofitting
  • filtr cząstek stałych
EN
  • emission
  • non-road
  • particulate matter
  • retrofitting
  • diesel particulate filter
Abstract

PL Praca dotyczy oceny emisji cząstek stałych z silników pojazdów pozadrogowych z użyciem retrofittingu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W pierwszym etapie opisano czym jest grupa Non-Road Mobile Machinery i jakie są prognozy dotyczące ich emisyjności w kolejnych latach. W kolejnym etapie opisano badania emisji składników toksycznych spalin z dwóch maszyn NRMM oraz rejestracji ich punktów pracy przy pomocy aparatury PEMS (Portable Emission Measurement System) Na ich podstawie opracowano test NRSC–PUT, który w dalszej części pracy został wykorzystany do weryfikacji. Zależności struktury nośnika filtra zostały sprawdzone przez badania symulacji przepływu gazów wylotowych w środowisku Ansys. Proces weryfikacji wpływu filtrów na zawartość i właściwości cząstek w spalinach początkowo przeprowadzono na hamowni silnikowej, a następnie w rzeczywistych maszynach non-road. Ponadto dokonano porównania emisji PM i PN do maszyny fabrycznie wyposażonej w filtr cząstek stałych.

EN The doctoral thesis concerns the assessment of compliance with the standards of traditional off-road vehicles with the use of retrofitting in real operating conditions. In the first period of time, what is the Non-Road Mobile Machinery group and what are the forecasts regarding their emissivity in years. During the test, the emission of toxic exhaust products from NRMM machines and the recording of their operating points with the PEMS (Portable Emission Measurement System) apparatus. On their basis, the NRSC - PUT test was developed, which was later used for verification. The filter structure dependencies have been verified by simulating the outlet modes simulation study on the Ansys software. The process of checking the control tests for content and equipment in the exhaust gas initially on an engine dynamometer and then in actual non-road machines. Moreover, the comparison of PM and PN emissions for the machine factory equipped with oil filters was also made.

Number of pages

104

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2100

On-line catalog

to2021500454

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marianna Jacyna

Place

Warszawa, Polska

Date

04.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jarosław Mamala

Date

19.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.11.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.