Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Emisja czastek stałych z silników pojazdów pozadrogowych z użyciem retrofittingu w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Particulate matter emission in real operating conditions from non-road vehicle engines after retrofitting

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • emisja
  • pojazdy pozadrogowe
  • cząstki stałe
  • retrofitting
  • filtr cząstek stałych
EN
  • emission
  • non-road
  • particulate matter
  • retrofitting
  • diesel particulate filter
Streszczenie

PL Praca dotyczy oceny emisji cząstek stałych z silników pojazdów pozadrogowych z użyciem retrofittingu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W pierwszym etapie opisano czym jest grupa Non-Road Mobile Machinery i jakie są prognozy dotyczące ich emisyjności w kolejnych latach. W kolejnym etapie opisano badania emisji składników toksycznych spalin z dwóch maszyn NRMM oraz rejestracji ich punktów pracy przy pomocy aparatury PEMS (Portable Emission Measurement System) Na ich podstawie opracowano test NRSC–PUT, który w dalszej części pracy został wykorzystany do weryfikacji. Zależności struktury nośnika filtra zostały sprawdzone przez badania symulacji przepływu gazów wylotowych w środowisku Ansys. Proces weryfikacji wpływu filtrów na zawartość i właściwości cząstek w spalinach początkowo przeprowadzono na hamowni silnikowej, a następnie w rzeczywistych maszynach non-road. Ponadto dokonano porównania emisji PM i PN do maszyny fabrycznie wyposażonej w filtr cząstek stałych.

EN The doctoral thesis concerns the assessment of compliance with the standards of traditional off-road vehicles with the use of retrofitting in real operating conditions. In the first period of time, what is the Non-Road Mobile Machinery group and what are the forecasts regarding their emissivity in years. During the test, the emission of toxic exhaust products from NRMM machines and the recording of their operating points with the PEMS (Portable Emission Measurement System) apparatus. On their basis, the NRSC - PUT test was developed, which was later used for verification. The filter structure dependencies have been verified by simulating the outlet modes simulation study on the Ansys software. The process of checking the control tests for content and equipment in the exhaust gas initially on an engine dynamometer and then in actual non-road machines. Moreover, the comparison of PM and PN emissions for the machine factory equipped with oil filters was also made.

Liczba stron

104

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2100

Katalog on-line

to2021500454

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marianna Jacyna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

04.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Mamala

Data

19.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.11.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport