Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Identyfikacja systemu tworzenia ładunku i spalania z dwupaliwowym układem zasilania z wtryskiem bezpośrednim

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Identification of a Charge Formation and Combustion with a Direct Injection Dual-Fuel Supply System

Language

polish

Keywords
PL
  • wtrysk bezpośredni
  • spalanie paliwa
  • oprogramowanie symulacyjne
  • silnik dwupaliwowy
  • badania optyczne
EN
  • direct injection
  • fuel combustion
  • simulation software
  • dual-fuel engine
  • optical research
Abstract

PL Praca podejmuje zagadnienie bezpośredniego wtrysku dwóch paliw ciekłych do komory spalania silnika ZI. Zakres obejmuje badania symulacyjne przebiegu rozpylenia, spalania i emisji spalin oraz badania eksperymentalne rozpylenia i spalania. Jako obiekt badań zastosowano układ zdwojonego wtrysku bezpośredniego. Do badań użyto benzyny, etanolu, n-heptanu i n-butanolu. W pracy wykorzystano badania symulacyjne CFD, dotyczące umieszczenia wtryskiwaczy w głowicy. Badania eksperymentalne dotyczyły analizy rozpylenia i spalania mieszanin paliw. Rozpylenie badano z użyciem komory o stałej objętości. Wykorzystując kamerę rejestrowano rozwój strugi oraz analizowano jej wskaźniki geometryczne. Spalanie badano z użyciem maszyny pojedynczego cyklu. Jednocześnie przeprowadzano badania optyczne i indykatorowe. Badania optyczne umożliwiły analizę rozwoju płomienia w komorze spalania. Stwierdzono, że możliwe jest sterowanie współczynnikiem nadmiaru powietrza w obszarze świecy zapłonowej. Udowodniono, że ładunki złożone z benzyny i innego paliwa charakteryzują się większą sprawnością spalania niż te złożone z jednego paliwa.

EN The thesis takes up the issue of a direct injection of two liquid fuels into a combustion chamber of a SI engine. Its scope covers the simulative research of spray, combustion, and emission, and the experimental research of spray and combustion. As a research object, the dual-fuel direct injection system was used. Gasoline, ethanol, n-heptane, and n-butanol were used. The CFD simulative method was applied, which concerned the injectors’ placement. The experimental research concerned the analysis of spray and combustion of fuels’ mixtures. The spray was researched with constant volume chamber. The spray development was recorded by a camera and its geometrical indices were analyzed. The combustion was researched with rapid combustion machine. Simultaneously, the optical and indicative research was conducted. The optical research allowed to analyze the flame development in combustion chamber. It was stated, that it is possible to control the excess air ratio in the vicinity of a spark plug. It was proven, that the charges composed of the gasoline and another fuel have better combustion efficiency than those composed of a single fuel only.

Number of pages

113

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2084

On-line catalog

to2021500457

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Kniaziewicz

Place

Gdynia, Polska

Date

30.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Pyza

Place

Warszawa, Polska

Date

04.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.12.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.