Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Budowa i funkcjonowanie wirtualnych systemów produkcyjnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Structure and operation of virtual production systems

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wirtualne systemy produkcyjne
  • produkcja zwinna
EN
  • virtual production systems
  • agile production
Liczba stron

214

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2014

Katalog on-line

to2018998140

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Przemysław Niewiadomski

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

08.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Hanna Włodarkiewicz-Klimek

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości