Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza procesu separacji ciało stałe-ciecz i ciecz-ciecz w zmodyfikowanych osadnikach wirowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The analysis of separation process of solid-liquid and liquid-liquid in modified swirl settling tanks

Language

polish

Keywords
PL
  • proces separacji
  • sedymentacja
  • osadnik wirowy
  • ruch wirowy
EN
  • separation process
  • sedimentation
  • swirl settling tank
  • vortex movement
Abstract

PL Celem pracy była analiza procesu separacji dla układów dwufazowych ciało stałe-ciecz i ciecz-ciecz w zależności od stopnia i sposobu modyfikacji osadników wirowych. W oparciu o dostępną literaturę naukową i komercyjną zaprojektowano i wykonano osadniki wirowe o różnej konstrukcji. Różniły się geometrią króćca wlotowego i wylotowego oraz zastosowaniem przegrody. Podjęto próbę określenia zmiennych parametrów konstrukcyjnych osadników wirowych na sprawność procesu separacji. Przebadano ciecze o różnej lepkości, a badane ciała stałe charakteryzowały się różną gęstością i zmienną średnicą ziaren. Analizie poddano sprawność oczyszczania oraz wysokość spiętrzania cieczy w osadniku, czyli opory przepływu.

EN The aim of this study is to analyze the separation process for two-phase solid-liquid and liquid-liquid systems depending on the method of modification of swirl settling tanks. Vortex settling tanks of various contructions were designed and contructed based on the available scientific and commercial literature. The differences were related to the geometry of the inler and outlet ports and the use of a baffle. An attempt was made to determine the variable design parameters of swirl settling tanks for the efficiency of separation process. Analyzed liquids differed in viscosities, and the tested solids were characterized by different densities and variable gran diameters. The treatment efficiency and the amount of liquid stagnation in the settling tank were analyzed, that is flow resistance.

Number of pages

156

OECD domain

life sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2150

On-line catalog

to2022998659

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Bizon

Place

Kraków, Polska

Date

13.08.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krystian Czernek

Place

Opole, Polska

Date

13.08.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.11.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.