Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza procesu separacji ciało stałe-ciecz i ciecz-ciecz w zmodyfikowanych osadnikach wirowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The analysis of separation process of solid-liquid and liquid-liquid in modified swirl settling tanks

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • proces separacji
  • sedymentacja
  • osadnik wirowy
  • ruch wirowy
EN
  • separation process
  • sedimentation
  • swirl settling tank
  • vortex movement
Liczba stron

156

Dziedzina wg OECD

nauki przyrodnicze

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Katarzyna Bizon

Miejsce

Kraków, Polska

Data

13.08.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krystian Czernek

Miejsce

Opole, Polska

Data

13.08.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska przed obroną

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.11.2021