Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

An Analysis of Load Bearing Capacity and Stiffness of Aluminium-Concrete Composite Elements Subjected to Bending

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Analiza nośności i sztywności zespolonych aluminiowo-betonowych elementów poddanych zginaniu

Language

english

Keywords
EN
  • composite structures
  • shear connector
  • aluminium alloy
PL
  • konstrukcje zespolone
  • łącznik ścinany
  • stop aluminium
Abstract

EN The present dissertation discusses a novel composite beam, in which a concrete slab is poured into steel sheeting and connected with an aluminium beam using demountable shear connectors. The experimental work consisted of three main groups of tests: materials tests, shear connection tests and bending tests, and was followed by theoretical and numerical analyses. The short-term behaviour, load carrying-capacity, mode of failure, load-deflection and load-slip response of the aluminium-concrete composite beams with profiled sheeting and demountable shear connectors were investigated. The results of the experimental tests show that it is possible to ensure composite action between an aluminium beam and a concrete slab using developed shear connectors. In addition, non-linear 3D finite element (FE) models of the tested composite beam and the shear connection were developed and verified against the experimental results.

PL W rozprawie analizowano nowatorską belkę zespoloną, w której płyta betonowa wylewana jest na blasze stalowej i łączona z belką aluminiową za pomocą rozbieralnych łączników. Rozprawa zawiera analizę teoretyczną, eksperymentalną oraz numeryczną nośności i sztywności belek zespolonych aluminiowo-betonowych poddanych zginaniu i ich połączeń. Część badawcza pracy została podzielona na trzy grupy: badania materiałowe, badania połączeń ścinanych, badania belek zespolonych poddanych zginaniu. Na podstawie badań belek zespolonych oceniono ich zachowanie, nośność, rodzaj zniszczenia oraz ścieżki równowagi statycznej (siła-ugięcie, siła-poślizg). Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że możliwe jest zapewnienie zespolenia belki aluminiowej z płytą betonową za pomocą opracowanych i opatentowanych nowych łączników. Ponadto, opracowano i zweryfikowano na podstawie wyników eksperymentalnych nieliniowe trójwymiarowe modele numeryczne belki zespolonej aluminiowo-betonowej oraz jej połączenia.

Number of pages

165

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2159

On-line catalog

to2022500506

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Elżbieta Szmigiera

Place

Warszawa, Polska

Date

02.09.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Wróblewski

Place

Szczecin, Polska

Date

09.09.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.12.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.