Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Budowa i badania dwustopniowej magnetycznej przekładni precesyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Construction and research of a two-stage magnetic precession gear

Language

polish

Keywords
PL
  • przekładnia magnetyczna
  • przekładnia precesyjna
EN
  • magnetic gear
  • precession gear
Abstract

PL W pracy podjęto tematykę bezstykowej dwustopniowej magnetycznej przekładni precesyjnej. Dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych przekładni magnetycznych oraz mechanicznych przekładni precesyjnych. Przedstawiono koncepcję nowej przekładni oraz określono cele i zakres prac badawczych. Przeprowadzono szczegółową analizę geometryczną i kinematyczną. Opracowano model numeryczny przekładni, który pozwolił na określenie wpływu wybranych parametrów geometrycznych i obwodu magnetycznego na momenty magnetyczne działające na poszczególne elementy czynne przekładni. Na podstawie powyższych analiz skonstruowano i zbudowano prototyp przekładni, umożliwiający regulację długości szczelin powietrznych. Przeprowadzono badania doświadczalne prototypu przekładni na specjalnie zbudowanym stanowisku. Efektem prac badawczych było określenie wpływu poszczególnych parametrów na maksymalny moment przenoszony przez przekładnię, równomierność przenoszenia napędu oraz sprawność przekładni.

EN The dissertation concerns issues related to the contactless two-stage magnetic precession gear. The design solutions of magnetic gears and mechanical precession gears was reviewed. The concept of a new gear was presented and the objectives and scope of the thesis were defined. A detailed geometric and kinematic analysis was conducted. The next step was to develop a numerical model of the gear, which allowed to determine the influence of selected geometrical and magnetic circuit parameters on magnetic moments acting on the active elements of the gear. On the basis of the analyses, a prototype of the new gear has been designed and built. The prototype allows adjusting the length of the air gaps. Experimental tests of the gear prototype were carried out on a specially built test stand. As a result of research work it was possible to determine the influence of particular parameters on maximum torque transmitted by a gear, uniformity of torque transmission and efficiency of a gear.

Number of pages

114

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 2155

On-line catalog

to2022998662

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Karol F. Abramek

Place

Szczecin, Polska

Date

17.11.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Kciuk

Place

Gliwice, Polska

Date

26.11.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.01.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.