Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Łukasz Macyszyn

Artykuły  |  Rozdziały  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

lukasz.macyszyn@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 39

ORCID

0000-0001-6927-7866

ResearcherID

A-6614-2018

Google Scholar

uU0xO7UAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (3)

Wyniki (1)