Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Efektywność hybrydowego suszenia materiałów biologicznych z wykorzystaniem ultradźwięków

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Effectivenes of hybrid drying with ultrasound assistance of biological material

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • suszenie hybrydowe
  • wspomaganie ultradźwiękami
  • kinetyka
  • pomiar jakości
EN
  • hybrid drying
  • ultrasound assistance
  • kinetics
  • quality measurement
Streszczenie

PL W pracy dokonano analizy efektywności różnych sposobów suszenia hybrydowego (łączących w sobie suszenie konwekcyjne (CV) z mikrofalami (MW) i promieniowaniem podczerwonym (IR) oraz wspomaganiem ultradźwiękami (UD) oraz obróbki wstępnej - odwadniania osmotycznego) wybranych warzyw i owoców. Efektywność procesu analizowano z punktu widzenia czasu suszenia, energochłonności procesu oraz jakości otrzymanego produktu. Ocenę jakościową suszu prowadzonon na podstawie pomiarów całkowitej zmiany barwy, aktywności wody, zawartości związkó odżywczych (witaminy C oraz betaniny), a także stopnia rehydratacji. Czasochłonność procesu określano na podstawie kinetyki suszenia, a jego energochłonność na podstawie bezpośredniego pomiaru zużycia enrgii elektrycznej. W pracy przedstawiono także model matematyczny kinetyki szuszenia konwekcyjnego ze wspomaganiem ultradźwiękami, który stanowił podstawę analizy efektywności suszenia konwekcyjnego wspomaganego ultradźwiękami.

EN This paper presents analysis of the effectiveness of different hybrid drying techniwues (combination of convevtion (CV) with assistance of microwaves (MW), infrared radiation (IR), ultrasound (UD) and preliminary pretreatment - osomotic dehydration) of biological materials such as fruits and vegetables. The efficiency of these processes was determined in terms of drying time, energy consumption and quality of the product. A qualitative assessment of the dried biomaterials was based on preservation of nutrients (the vitamin C and betanin) retention, water activity, total color change an the ability to regydration. Time-consuming od the drying process was defined by kinetics and the energy-consumption was determined by direct measurement of electric energy. Furthermore, the mathematical model of convective drying with ultrasound assistance was elaborated. This model constituted the basis enabling the analysis of the affecitveness of the considered process.

Liczba stron

166

Dziedzina wg OECD

inne nauki inżynieryjne i technologie

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1738

Katalog on-line

to201680907

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Lenart

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

14.12.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Eugeniusz Milchert

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

28.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.02.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna