Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Joanna Łechtańska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

joanna.lechtanska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 59 80

ORCID

0000-0001-8764-6506

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS