Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Automatic parameterization of human retina image

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Automatyczna parametryzacja obrazu siatkówki oka ludzkiego

Language

english

Keywords
EN
  • optical coherence tomography
  • image processing
  • retina layers segmentation
  • convolutional neural networks
  • graph theory
PL
  • optyczna tomografia koherencyjna
  • przetwarzanie obrazu
  • segmentacja warstw siatkówki
  • konwolucyjne sieci neuronowe
  • teoria grafów
Abstract

EN This thesis presents research on the automatic analysis of optical coherence tomography (OCT) images of the human retina. The author of this dissertation proposed solutions for the quantitative assessment of the preretinal space and the parameterization of vitreomacular traction (VMT) pathology based on automatic analysis of OCT images. The individual stages of the retinal image segmentation process were investigated and procedures were developed to improve the automatic analysis of low-quality OCT images. The main topic of the research conducted by the author was the development of methods for segmentation of the preretinal space and parameterization of the state of VMT pathology. The proposed method using fully convolutional neural networks allows for segmentation accuracy up to 96%. The obtained segmentations were the basis for the automatic parameterization of the pathological structure of the retina.

PL W pracy przedstawiono badania dotyczące automatycznej analizy obrazów optycznej tomografii koherencyjnej (ang. optical coherence tomography — OCT) siatkówki oka ludzkiego. Autorka tej rozprawy zaproponowała rozwiązania ilościowej oceny przestrzeni przedsiatkówkowej oraz parametryzacji patologii trakcji szklistkowo-plamkowej (ang. vitreomacular traction — VMT) oparte na automatycznej analizie obrazów OCT. Przebadano poszczególne etapy procesu segmentacji obrazu siatkówki i opracowano procedury usprawnienia automatycznej analizy obrazów OCT niskiej jakości. Głównym tematem przeprowadzonych przez autorkę badań było opracowanie metod segmentacji przestrzeni przedsiatkówkowej oraz parametryzacji stanu patologii VMT. Zaproponowana metoda wykorzystująca w pełni splotowe sieci neuronowe pozwala na uzyskanie dokładności segmentacji do 96%. Uzyskane segmentacje były podstawą do automatycznej parametryzacji patologicznej struktury siatkówki.

Number of pages

226

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics and electrical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2214

On-line catalog

to2023500585

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Materka

Place

Łódź, Polska

Date

27.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Targowski

Place

Toruń, Polska

Date

10.07.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.11.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.