Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena zależności skurczu i deformacji wyprasek od ich konstrukcji oraz parametrów procesu wtryskiwania

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of the relation between shrinkage and warpage of plastic parts and its design and processing parameters of injection molding.

Language

polish

Keywords
PL
  • wtryskiwanie
  • tworzywa sztuczne
  • skurcz
  • deformacje
EN
  • injection molding
  • plastics
  • shrinkage
  • warpage
Abstract

PL Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod przetwórstwa materiałów polimerowych, umożliwia w sposób powtarzalny produkcję wyrobów o bardzo skomplikowanych kształtach przy zachowaniu wąskich tolerancji wymiarowych. W niniejszej rozprawie skupiono się na problemie skurczu i deformacji wyprasek. W tym celu przeanalizowano wpływ poszczególnych parametrów procesu na wielkość skurczu i deformacji oraz określono, które z nich mają największy wpływ na badane zjawiska. Następnie przeprowadzono szereg symulacji numerycznych w celu określenia charakteru poszczególnych zależności. Na podstawie uzyskanych wyników zaprezentowano charakterystykę zależności między analizowanymi czynnikami oraz badanymi wielkościami (skurcz liniowy, pochylenie ścianki, zmiana promienia łuku, zmiana kąta łuku). Zaproponowano również szereg modeli matematycznych dla zbadanych geometrii pozwalających na przewidzenie problemów z deformacjami wyprasek oraz walidację uzyskanych wyników symulacyjnych.

EN Injection molding is a plastics processing technology widely used for complex parts’ manufacturing with repeatable properties (especially dimensional tolerances). The main goal of the thesis was the investigation of the shrinkage and warpage phenomena of plastic parts. For this purpose the influence of processing parameters on the shrinkage and warpage were analyzed and the crucial parameters for this phenomena were chosen. Subsequently, the series of numerical simulations were performed for the characterization of specific relations. Based on the obtained results the relation between investigated parameters and examined quantities (linear shrinkage, inclination of the wall, change of the arc’s radius and angle) were presented in this thesis. The series of mathematical models for investigated geometries were proposed for prediction of the problems with the warpage of plastic parts and the validation of simulations results.

Number of pages

190

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2205

On-line catalog

to2023500579

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mariusz Oleksy

Place

Rzeszów, Polska

Date

02.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Sykutera

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

01.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.09.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.