Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Biomimetic systems studied by Langmuir and Langmuir-Blodgett techniques

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Układy biomimetyczne badane techniką Langmuira i Langmuira-Blodgett

Language

english

Keywords
EN
  • Langmuir monolayers
  • Langmuir-Blodgett films
  • biomimetic systems
  • intermolecular interactions
  • two-component monolayers
PL
  • monowarstwy Langmuira
  • filmy Langmuira-Blodgett
  • układy biomimetyczne
  • oddziaływania międzycząsteczkowe
  • dwuskładnikowe monowarstwy
Abstract

EN The Langmuir technique is a versatile tool to study surface phenomena at the molecular level, frequently utilized in bio-related research. Therefore, in the presented dissertation, the Langmuir technique is undertaken to characterize qualitatively and quantitatively biomimetic systems of therapeutic potential. The crucial step of the studies includes the formation of mixed monolayers composed of lipids and additional substances. The focus is on fatty acid-protein, triterpenic acidprotein, and triterpenic acid-fatty acid binary systems. The influence of various factors on the binary interfacial structures is investigated, and the monolayers morphology is characterized. Some systems are transferred onto a solid substrate to examine the morphology of the films. Particular attention is paid to specifying the interactions between monolayer components at the interface. The obtained results allowed to conclude about the possible application fields of the examined biomimetic systems.

PL Technika Langmuira jest wszechstronnym narzę-dziem do badania zjawisk powierzchniowych na poziomie molekularnym, często wykorzystywanym w badaniach biologicznych. Z tego powodu, w prezentowanej rozprawie podjęto badania techniką Langmuira w celu jakościowego i ilościowego scharakteryzowania systemów biomimetycznych o potencjale terapeutycznym. Kluczowym etapem badań jest tworzenie mieszanych monowarstw złożonych z lipidów i substancji dodatkowych. Skupiono się na układach typu kwas tłuszczowy białko, kwas triterpenowy-białko i kwas triterpenowy-kwas tłuszczowy. Badany jest wpływ różnych czynników na dwuskładnikowe struktury na granicy faz woda-powietrze oraz charakteryzowana jest morfologia monowarstw. Część układów badawczych została przeniesiona na podłoże stałe w celu zbadania struktury filmów. Szczególną uwagę zwrócono na określenie rodzaju interakcji między składnikami monowarstwy. Uzyskane wyniki pozwoliły wnioskować o możliwych obszarach zastosowań badanych układów biomimetycznych.

Number of pages

192

OECD domain

life sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2250

On-line catalog

to2023998768

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Hąc-Wydro

Place

Kraków, Polska

Date

27.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dorota Matyszewska

Place

Warszawa, Polska

Date

26.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Kamil Wojciechowski

Place

Warszawa, Polska

Date

03.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

25.04.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.