Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

Martyna Krajewska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

martyna.m.krajewska@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0001-9113-6277

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS