Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Oznaczanie zawartości kopolimeru SBS w asfaltach modyfikowanych przy wykorzystaniu chemicznych metod instrumentalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Determination of the SBS-copolymer content in the polymer modified bitumen with the use of the instrumental methods

Language

polish

Keywords
PL
  • SBS
  • FTIR
  • asfalt
  • analiza ilościowa
EN
  • SBS
  • FTIR
  • bitumen
  • quantification
Abstract

PL Wdrożenie na skalę przemysłową procesu destylacji ropy naftowej spowodowało gwałtowny rozwój przemysłu asfaltowego. W celu poprawy parametrów asfaltu opracowano sposoby jego modyfikacji, a do najpopularniejszych należy modyfikacja polimerem styren-butadien-styren (SBS). Do oceny cech użytkowych polimeroasfaltów (PMB) stosowane są chemiczne metody instrumentalne. Studium literaturowe wykazało, że najbardziej efektywną metodą do analizy ilościowej PMB jest spektroskopia w zakresie średniej podczerwieni. Opracowanie metody pozwalającej oznaczyć zawartość SBS-u w asfaltach postawiono za główny cel pracy. Badania wykonano dla próbek laboratoryjnych oraz przemysłowych. Analizowane metody różniły się sposobem przygotowania próbek, techniką pomiaru i sposobem obliczania zawartości SBS-u, co przekładało się na dokładność wyników. Uwzględniając powyższe uwagi opracowano autorską, uniwersalną metodę oznaczania zawartości SBS-u w asfaltach, która charakteryzowała się większą dokładnością i można ją stosować do asfaltów modyfikowanych różnymi rodzajami SBS-ów. Opracowana metoda może być stosowana do oceny stabilności magazynowania PMB.

EN The industrial-scale implementation of the crude oil distillation process resulted in the rapid development of the asphalt industry. In order to improve the functional properties of asphalt, many methods of its modification have been developed, modification with the SBS polymer (styrene-butadiene-styrene) being one of the most popular ones. The evaluation of the performance parameters of polymer modified bitumen (PMB) are performed using chemical instrumental methods. The literature study showed the mid-infrared spectroscopy as the most effective method for the quantitative analysis of PMB. The main objective of this study was to develop a test method for determining the SBS content in asphalts. The tests were performed for laboratory and industrial samples. The analyzed methods differed in terms of the sample preparation, the measurement technique and the way SBS content was calculated, which translated into the accuracy. Considering the above remarks, a proprietary, universal method has been developed. It is characterized by greater accuracy and can be employed for asphalts modified with kinds of SBS. The method can be used in the evaluation of the storage stability of PMB.

Number of pages

324

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2235

On-line catalog

to2023500726

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Hoła

Place

Wrocław, Polska

Date

27.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Mieczkowski

Place

Szczecin, Polska

Date

29.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.04.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.