Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda doboru pracowników w systemie wzrokowej kontroli jakości płyt drewnopochodnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Language

polish

Keywords
PL
  • dobór pracowników
  • system wzrokowej kontroli jakości
EN
  • employee selection
  • visual quality control system
Abstract

PL W rozprawie przedstawiono koncepcję metody doboru pracowników wzrokowej kontroli jakości (WKJ), z uwzględnieniem istotności i trudności procesu oraz warunków pracy, a także specyfiki branży wyrobów drewnopochodnych. Przeprowadzone w ramach dysertacji badania literaturowe pozwoliły na wskazanie kluczowych cech idealnego kontrolera jakości, w następstwie czego, w ramach badań własnych, określono ważność poszczególnych cech oraz ocenę stopnia, w jakim kontrolerzy z wybranego zakładu produkcji płyt drewnopochodnych spełniają wymagane cechy idealnego kontrolera. Wskazano czynniki wpływające na proces wzrokowej kontroli jakości oraz aspekty związane z trudnością i istotnością procesu, uwarunkowane cechami przedmiotu kontroli wzrokowej i jego atrybutami. Całość przeprowadzonych analiz i narzędzi składa się na metodę doboru pracowników wzrokowej kontroli jakości płyt drewnopochodnych, w systemie wzrokowej kontroli jakości, na który składa się człowiek, obiekt techniczny i otoczenie wraz z wzajemnymi oddziaływaniami.

EN The dissertation presents the concept of a model for selecting employees for visual quality control (VQC), taking into account the relevance and difficulty of the process, set in the reality of a system, taking into account the specificity of the wood-based products industry. The literature research carried out within the dissertation allowed to identify the key features of an ideal quality controller, to indicate the factors affecting the process of visual quality control, as well as aspects related to the difficulty and relevance of the process, conditioned by the characteristics of the object of visual inspection and its attributes. The analyses and tools elaborated in the thesis form a method for selecting employees for VQC in the wood-based industries, in the system, which consists of a human being, a technical object and the environment together with the interactions between them.

Number of pages

170

OECD domain

social sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2238

On-line catalog

to2023001858

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Lewandowski

Place

Łódź, Polska

Date

28.01.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Rafał Michalski

Place

Wrocław, Polska

Date

25.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Przemysław Niewiadomski

Place

Zielona Góra, Polska

Date

06.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.06.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.