Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ specyfikacji samochodów osobowych na emisję szkodliwych składników spalin

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The impact of passenger car specifications on the exhaust emission

Language

polish

Keywords
PL
  • systemy komfortu
  • emisja NOx
  • zużycie paliwa
EN
  • comfort systems
  • NOx emissions
  • fuel consumption
Abstract

PL Samochody osobowe wyposażane są w systemy bezpieczeństwa oraz komfortu. Układy te zwiększają masę pojazdu oraz pobór mocy prądu z silnika. W niniejszej rozprawie doktorskiej podjęto się określenia wpływu specyfiki samochodów osobowych na emisję szkodliwych związków spalin. Scharakteryzowano wyposażenie pojazdów osobowych, skupiając się na systemach komfortu. Poddano analizie zapotrzebowanie energetyczne systemów stosowanych w pojazdach. Przeanalizowano emisję związków szkodliwych w badaniach przeprowadzonych na hamowni podwoziowej oraz w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego. Na podstawie uzyskanych wyników emisji drogowej porównano wpływ zastosowania systemów komfortu na wartość natężenia emisji poszczególnych związków spalin oraz natężenia zużycia paliwa. Analizę przeprowadzono dla każdego pojazdu i obejmowała ona emisję uzyskaną dla jazdy z uruchomionymi systemami komfortu oraz bez tych systemów, a także dla jazdy po aktywacji trybu sportowego. Stwierdzono, że duży wpływ na energochłonność, emisję tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu oraz zużycie paliwa mają układy zwiększające bezpieczeństwo i komfort podróży. Stosowanie systemów komfortu potrafi zwiększyć zużycie paliwa nawet o 69%, a ww. gazowych związków toksycznych o przeszło 100%.

EN Passenger cars are equipped with safety and comfort systems. These systems increase the weight of the vehicle and the power consumption of the engine. This doctoral dissertation attempts to determine the impact of the specific characteristics of passenger cars on the emission of harmful exhaust gases. The equipment of passenger vehicles was characterized, focusing on comfort systems. The energy demand of systems used in vehicles was analyzed. The emission of harmful compounds was analyzed in tests carried out on a chassis dynamometer and in real road traffic conditions. Based on the obtained road emission results, the impact of the use of comfort systems on the emission of individual exhaust compounds and fuel consumption was compared. The analysis was performed for each vehicle and included emissions obtained for driving with and without comfort systems activated, as well as for driving after activating the sport mode. It was found that systems that increase safety and travel comfort have a significant impact on energy consumption, emissions of carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides, and fuel consumption. The use of comfort systems can increase fuel consumption by up to 69%. gaseous toxic compounds by over 100%.

Number of pages

114

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2335

On-line catalog

to2024998758

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zdzisław Chłopek

Place

Warszawa, Polska

Date

19.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marcin Rychter

Place

Warszawa, Polska

Date

21.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.