Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena emisji spalin pojazdów samochodowych w warunkach ruchu drogowego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Assessment of exhaust emissions of motor vehicles in road traffic conditions

Language

polish

Keywords
PL
  • emisja spalin
  • pojazd hybrydowy
  • ekologia transportu
EN
  • emissions
  • hybrid vehicle
  • ecology of transport
Abstract

PL Jednym z celów środowiskowych Komisji Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Niestety, pomimo już obowiązujących regulacji prawnych, sektor motoryzacyjny nadal uważany jest za jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza. W pracy podjęto się odpowiedzi na pytanie badawcze w jaki sposób dokonać oceny środowiskowej pojazdów samochodowych różnych kategorii w warunkach drogowych. Zakres pracy podzielono na trzy etapy w których dokonano: oceny pojazdów pod względem emisyjnym i zużycia energii w testach drogowych, klasyfikacji uzyskiwanych wyników na tle możliwych do uzyskania rezultatów emisji spalin w badaniach drogowych oraz uzyskiwanych wyników emisji spalin w testach drogowych na tle nowych możliwych do wprowadzenia przepisów. Analiza wyników prezentowanych w dysertacji umożliwiła odpowiedź na główne pytanie badawcze dotyczące oceny emisji spalin pojazdów samochodowych z różnymi układami napędowymi w warunkach ruchu drogowego, obejmująca zastosowanie procedur homologacyjnych, ich autorskiej skróconej wersji, a także zdefiniowanie kategoryzacji emisyjnej pojazdów.

EN One of the Euro Commission's environmental goals is to achieve climate neutrality by 2050. Unfortunately, despite the regulations already in place, the automotive sector is still considered one of the main sources of air pollution. The paper undertakes to answer the research question of how to make an environmental assessment of self-driving vehicles of different categories under road conditions. The scope of the dissertation was divided into three stages, in which the following were carried out: evaluation of vehicles in terms of emissions and energy consumption in road tests, classification of the results obtained against the possible results of exhaust emissions in road ba-tests, and the results obtained of exhaust emissions in road tests against the new possible regulations. The analysis of the results presented in the dissertation made it possible to answer the main research question on the evaluation of the exhaust emissions of motor vehicles with different powertrains under road traffic conditions, including the application of type-approval procedures, their author's abbreviated version, as well as the definition of emission categorization of vehicles.

Number of pages

123

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2337

On-line catalog

to2024998788

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Droździel

Place

Lublin, Polska

Date

20.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Kniaziewicz

Place

Gdynia, Polska

Date

15.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Dariusz Pietras

Place

Bielsko-Biała, Polska

Date

28.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.01.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.