Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda doboru pracowników do zwinnych zespołów zadaniowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Method of staffing process in agile teams

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dobór
  • zwinność
  • zespoły zadaniowe
  • kompetencje
  • symboliczne metody klasyfikacji
EN
  • staffing process
  • agility
  • cross-functional teams
  • competences
  • symbolic methods of classification
Streszczenie

PL Dysertacja dotyczy metody doboru pracowników do zwinnych zespołów zadaniowych. W rozprawie określano związki jakie zachodzą między organizacją i zwinnością powoływanych w przedsiębiorstwie zespołów zadaniowych (projektowo-wdrożeniowych). Związki te polegają na ustaleniu w jakim stopniu określone czynniki (wymiary) organizacji zespołów zadaniowych (w tym dobór pracowników do zespołu zadaniowego) wpływają na stopień zwinności tych zespołów. Analiza statystyczna zakończona została zestawieniem jedenastu istotnych statystycznie czynników.Bazując na studiach literaturowych i na hierarchizacji ważności istotnych w sensie statystycznym czynników opracowana została metoda doboru pracowników do zespołów zadaniowych. Metoda ta sprzyja osiągnięciu wysokiego stopnia zwinności tych zespołów. Opracowana metoda oparta jest o modelowanie kompetencji, które odbywa się z wykorzystaniem symbolicznych metod klasyfikacji, w szczególności selektorów i kompleksów kompetencji pracowników. Metoda ta oparta jest o uwzględnienie zróżnicowanych, dotychczas nie branych pod uwagę czynników.

EN The dissertation is about the method of staffing process in agile, cross-functional teams. Present study investigated how team organization affects team agility. The main purpose of the study was to explore the relationship between team organization and team agility, the contribution of specific dimensions of team organization to team agility and the hierarchization of factors which influence teams agility. The analysis revealed eleven statistically significant factors. Basing on the literature studies and the hierarchization of factors which influence teams agility a method of staffing process in agile, cross-functional teams was created. The new method enables gaining high level of teams agility. The method is related to the use of symbolic methods of classification, especially selectors and complexes of features and competences. This method enable modeling requirements presented towards employees and comparing them with competences that candidates to agile team have. It also enable programming the development of competences of agile team members.

Liczba stron

169

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1677

Katalog on-line

to201580837

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Leszek Pacholski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Piotr Banaszyk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie