Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka implementacji innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The methodology of implementation of organizational innovations in a production company

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacje organizacyjne
  • wdrażanie innowacji
  • kultura organizacyjna
  • zarządzanie zmianą
EN
  • organizational innovations
  • implementation process of innovations
  • leadership
  • organizational culture
  • change management
Liczba stron

122

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1668

Katalog on-line

to2015800811

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Lewandowski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

14.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Magdalena K. Wyrwicka

Miejsce

Poznań, Polska

Data

17.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu