Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Opracowanie modelu sygnatury akustycznej wybranego miejskiego pojazdu szynowego w teście pass-by

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The acoustic signature model of selected urban rail vehicle during pass-by test

Language

polish

Keywords
PL
  • miejski transport szynowy
  • modelowanie sygnatura akustyczna
  • hałas toczenia
EN
  • public rail transport
  • acoustic signature modelling
  • rolling noise
Abstract

PL Głównym celem pracy jest opracowanie modelu sygnatury akustycznej wybranego miejskiego pojazdu szynowego w teście pass-by. W ramach realizacji pracy, przeprowadzono szereg pomiarów, dla których opracowano określoną metodykę badań. Następie opracowano kompleksowy model sygnatury akustycznej, który składa się z dwóch modeli cząstkowych: emisyjnego i propagacji. Pierwszy z nich opisuje źródło dźwięku, jakim jest w poruszający się pojazd po wybranym torze. Natomiast model propagacji jest opisem zmiany poziomu dźwięku na drodze propagacji od źródła do odbiorcy. Jest on zależny od zmiennej prędkości przejazdu wybranego pojazdu szynowego oraz odległości odbiorcy od źródła. Wynik końcowy modelu to widmo oktawowe poziomów dźwięku w punkcie znajdowania się odbiorcy. Przeprowadzona walidacja i weryfikacja opracowanego modelu wykazała zadowalającą zgodność rezultatów obliczeń modelu z rzeczywistymi pomiarami.

EN The main aim of the thesis was to elaborate the acoustic signature model of the selected urban rail vehicle in the pass-by test. A number of measurements were carried out for which a specific research methodology was developed. Then, a complex acoustic signature model was elaborated, which consists of two partial models: emission and propagation. The first one describes the sound source of a moving urban rail vehicle on a selected tram track. The propagation model is a description of the sound transmission from the source to the receiver. It depends of the two main variables: tram speed and the receiver distance from the tram track. The octave sound level spectrum calculated in receiver point is the final result of the modelling process. Also the validation and verification of the developed acoustic signature model was carried out. The model results are in positive relation to real measurements at certain sound level intervals in the octave frequencies field.

Number of pages

122

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2030

On-line catalog

to2020500381

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jarosław Korzeb

Place

Warszawa, Polska

Date

16.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Leszek Radziszewski

Place

Kielce, Polska

Date

16.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.06.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.