Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Opracowanie modelu sygnatury akustycznej wybranego miejskiego pojazdu szynowego w teście pass-by

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The acoustic signature model of selected urban rail vehicle during pass-by test

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • miejski transport szynowy
  • modelowanie sygnatura akustyczna
  • hałas toczenia
EN
  • public rail transport
  • acoustic signature modelling
  • rolling noise
Streszczenie

PL Głównym celem pracy jest opracowanie modelu sygnatury akustycznej wybranego miejskiego pojazdu szynowego w teście pass-by. W ramach realizacji pracy, przeprowadzono szereg pomiarów, dla których opracowano określoną metodykę badań. Następie opracowano kompleksowy model sygnatury akustycznej, który składa się z dwóch modeli cząstkowych: emisyjnego i propagacji. Pierwszy z nich opisuje źródło dźwięku, jakim jest w poruszający się pojazd po wybranym torze. Natomiast model propagacji jest opisem zmiany poziomu dźwięku na drodze propagacji od źródła do odbiorcy. Jest on zależny od zmiennej prędkości przejazdu wybranego pojazdu szynowego oraz odległości odbiorcy od źródła. Wynik końcowy modelu to widmo oktawowe poziomów dźwięku w punkcie znajdowania się odbiorcy. Przeprowadzona walidacja i weryfikacja opracowanego modelu wykazała zadowalającą zgodność rezultatów obliczeń modelu z rzeczywistymi pomiarami.

EN The main aim of the thesis was to elaborate the acoustic signature model of the selected urban rail vehicle in the pass-by test. A number of measurements were carried out for which a specific research methodology was developed. Then, a complex acoustic signature model was elaborated, which consists of two partial models: emission and propagation. The first one describes the sound source of a moving urban rail vehicle on a selected tram track. The propagation model is a description of the sound transmission from the source to the receiver. It depends of the two main variables: tram speed and the receiver distance from the tram track. The octave sound level spectrum calculated in receiver point is the final result of the modelling process. Also the validation and verification of the developed acoustic signature model was carried out. The model results are in positive relation to real measurements at certain sound level intervals in the octave frequencies field.

Liczba stron

122

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2030

Katalog on-line

to2020500381

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jarosław Korzeb

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

16.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Leszek Radziszewski

Miejsce

Kielce, Polska

Data

16.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport