Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza systemu eksploatacji pojazdów samochodowych w ramach zadań zabezpieczenia logistycznego realizowanych przez bazę lotnictwa taktycznego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of the vehicle exploitation system within the framework of logistic provision tasks accomplished by the tactical air base

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Baza Lotnictwa Taktycznego
  • system eksploatacji
  • naprawa
  • obsługa
  • model matematyczny
EN
  • Tactical Air Base
  • Vehicle Exploitation System
  • repair
  • service math-ematical model
Liczba stron

137

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Maciej Matuszewski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

17.01.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Przemysław Simiński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

18.01.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska przed obroną

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.03.2020