Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym na system zarządzania środowiskowego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The influence of contemporary production enterprise management concepts on the environmental management system

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie
  • produkcja
  • środowisko
  • lean
EN
  • management
  • enterprise
  • environment
  • lean
Liczba stron

212

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1982

Katalog on-line

to2018998321

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Joanna Ejdys

Miejsce

Białystok, Polska

Data

09.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Małgorzata Sławińska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości