Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

The system of co-operatoin in business-to-business relationship marketing

Authors

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL System współpracy z otoczeniem w marketingu relacyjnym przedsiębiorstw

Language

english

Number of pages

115

Signature of printed version

DrOIN 1385

On-line catalog

to201258968

First review

Teresa Łuczka

Place

Poznań, Polska

Date

09.01.2012

Language

polish

Second review

Jacek Otto

Place

Łódź, Polska

Date

05.01.2012

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.01.2012

Unit granting title

Rada Wydziałi Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie