Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Aktywowany tlenek cynku - otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

175

Signature of printed version

DrOIN 1376

On-line catalog

to201258958

First review

Adam Voelkel

Place

Poznań, Polska

Date

01.10.2011

Language

polish

Second review

Marian Zaborski

Place

Łódź, Polska

Date

05.10.2011

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.11.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechnika Poznańska

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia nieorganiczna