Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Nowe generacje nośników i napełniaczy otrzymywanych w układach emulsyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

246

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1191

Katalog on-line

to200955134

Pierwsza recenzja

Krystyna Prochaska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

10.09.2009

Język

polski

Druga recenzja

Jolanta Sokołowska

Miejsce

Łódź, Polska

Data

31.08.2009

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.10.2009

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia nieorganiczna