Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Charakterystyka fizykochemiczna surowców i półproduktów a właściwości użytkowe narzędzi ściernych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

231

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 974

Katalog on-line

to2007049371

Pierwsza recenzja

Tomasz Sterzyński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.12.2006

Język

polski

Druga recenzja

Marian Zaborski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

01.12.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2006