Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Numer czasopisma

Opublikowano w

Czasopismo: Marketing i Zarządzanie | Rocznik: 2016

Numer nr 2 (43)
Tytuł

PL Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma

Data opublikowania

2016