Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Selected Problems o Age Management i SME

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Marketing i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 2 (43)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie wiekiem
  • starzenie się społeczeństwa
  • pokolenie 50+
  • msp
Strony (od-do)

147 - 157

DOI

10.18276/miz.2016.43-12

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9