Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Employment and Value Added in Small and Medium-Sized Enterprises in Poland and the European Union

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Marketing i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 2 (43)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • msp
  • wielkość przedsiębiorstwa
  • zatrudnienie
  • wartość dodana
  • ue
  • polska
Strony (od-do)

117 - 129

DOI

10.18276/miz.2016.43-10

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9