Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Access Key Factors of Micro Market Green Public Procurement in Poland

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Marketing i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 2 (43)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • mikroprzedsiębiorstwa
  • metodyka myślenia sieciowego
  • zielone zamówienia publiczne
Strony (od-do)

11 - 22

DOI

10.18276/miz.2016.43-01

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9