Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Indolilooctany 1-alkilochininy, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki bakteriostatyczne i bakteriobójcze

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

422179

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

10.07.2017

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

233259

Data otrzymania prawa

07.06.2019

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

9/2019

Data upublicznienia

30.09.2019