Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Indolilooctany 1-alkilochininy, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki bakteriostatyczne i bakteriobójcze

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

422179

Patent office submission date

10.07.2017

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

233259

Date of obtaining the right

07.06.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

9/2019

Made public date

30.09.2019