Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Wirowy regulator przepływu cieczy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

424372

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

25.01.2018

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

234454

Data otrzymania prawa

05.09.2019

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

2/2020

Data upublicznienia

28.02.2020