Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób otrzymywania multifunkcjonalnych biomateriałów MO•SiO2-lignina metodą mechaniczną

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

404659

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

12.07.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228256

Data otrzymania prawa

13.10.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

03/2018

Data upublicznienia

30.03.2018