Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Kondensator elektrochemiczny pracujący w oscylacyjnym układzie redoks

Twórcy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

398369

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

08.03.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226082

Data otrzymania prawa

23.12.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

6/2017

Data upublicznienia

30.06.2017