Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Multifunkcjonalne biomateriały chityna-lignosulfonian oraz sposób ich otrzymywania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

404661

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

12.07.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226465

Data otrzymania prawa

21.12.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

7/2017

Data upublicznienia

31.07.2017