Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Kondensator elektrochemiczny

Creators

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering
[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

413472

Patent office submission date

06.08.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

236801

Date of obtaining the right

19.10.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

04/2021

Made public date

22.02.2021