Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Wielopłaszczyznowy monolityczny panel grzewczo-chłodzący

Creators

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

425848

Patent office submission date

07.06.2018

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

26/2019

Made public date

16.12.2019

Granting and maintaining protection

Protection law number

235704

Date of obtaining the right

21.05.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

15/2020

Made public date

05.10.2020