Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Protonowe amoniowe ciecze jonowe z kationem (3-hydroksypropylo)dimetyloamoniowym i anionem herbicydowym oraz sposób ich otrzymywania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

404015

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

22.05.2013

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

24/2014

Data upublicznienia

24.11.2014

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226687

Data otrzymania prawa

07.12.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

08/2017

Data upublicznienia

31.08.2017