Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe ciecze jonowe 4-chloro-2-metylofenoksyoctany (alkoksymetylo)etylodimetyloamoniowe, sposób ich otrzymania oraz zastosowanie jako herbicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

413037

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

06.07.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

02/2017

Data upublicznienia

16.01.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229567

Data otrzymania prawa

06.11.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

07/2018

Data upublicznienia

31.07.2018